Když pan profesor Václav Talich přišel na zkoušku, všechno ztichlo a bylo to jako ve svatyni. Měl nesmírně veliké umělecké nároky nejen na jednotlivé orchestrální skupiny, ale na každého hráče. Vždycky jsme měli velké problémy, abychom splnili všechny jeho požadavky, protože když nebyly splněny, bylo zle! Kvůli nějakému nedostatku v interpretaci se rozzlobil, položil taktovku a se slovy: „V tomto národě není rytmu!" utekl ze zkoušky. Těch útrap bylo dost, ale výsledek byl vynikající, protože do zkoušek jsme chodili perfektně připravení. Nebylo možné, abychom zítra nesplnili, co nám dnes vytkl, a proto byla filharmonie tenkrát na tak vysoké interpretační úrovni.

(Josef Shejbal, hobojista)