PAF, 6. – 9. 12. 2018, Olomouc

Jak moc za hranou, už je to za hranou?

Všední otázka plná generačního slovíčkaření, použitelná na každou hru Hranostajlem zahranou. Civilní ráz odrostlého streamera není typickou situací současného videoartu, ani galerijního ambientu. Je však nedílnou součástí dějin, o které se poperou přednostně ti, pro které je dnes kultura streamu již za hranou. Hra je větší téma než stream a to i přesto, že hry dnes charakterizuje převážně "Let's play". Devadesáti minutový formát komparativního video streamu Bohdana Heblíka (a.k.a Hranostrajl) hledá ve všední situaci instalování digitální hry historické milníky a přístupy platformy PlayStation. Vstupuje tak na tenký led multimediální polemiky mezi realitou záznamu a přenosu. Zda je samotný záznam realistický nebo ne, nás snadno přivádí k úvaze, zda celou stopáž můžeme zhodnotit jako autenticky zahranou? V každém případě je výsledná sonda okázalým postojem ke generačně silně nedoceněné měně – času. Zejména pokud je řeč o jednotlivých generacích platformy PlayStation.

text: Vojtěch Vaněk