PV: Digitální kurátorská platforma pro současnou poezii.

Grafickou podobu písmy Jana Horčíka připravili Bohdan Heblík & Luboš Svoboda.
Do chodu uvedl Tomáš Kořínek.