Spolupráce s Lubošem Svobodou pod hlavičkou Studia karta plná.

V roce 2016 slaví Šrámkova Sobotka hned dvě výročí – 100 let od vydání sbírky Splav a 60 let od založení festivalu. Odvážně zvolené téma: Lyrika dnes, vybízí k tomu chápat tento ročník jako příležitost k revizi. Téma: Lyrika dnes

Nová dnešní transportovatelná lyrika roste nevyhnutelně na té staré. Vizuál plakátů používá spodní vrstvu s motivem původní obálky prvního vydání sbírky Splav jako prostírání, testovací prostředí, v němž by se měl odehrát souboj o dnešní lyriku. Na svrchní vrstvu jsme položili předměty s jediným cílem, a to, najít alespoň nějaký nový lyrický účinek.

Pilotní součástí vizuálu se stalo redesignované vydání Šrámkova Splavu speciálně určené pro akci, kterou jsme pracovně nazvali Tiché přehlcení, jež je určená pro bezprostřední konání festivalu. Počet výtisků sbírky by měl demonstrativně převyšovat počet návštěvníků Sobotky, tak aby každý návštěvník čelil vlastnímu rohodnutí si knihu vzít či ne – přečíst či ne.

Zamýšlený koncept jde ruku v ruce i s programem Sobotky, jehož náplní je Splav samotný – překladatelské dílny, historický exkurz apod. K tomuto zdánlivě nedesignovému konceptu nás vybídly otázky: Co udělá nadměrné množství Splavu se Sobotkou? Čtou účastníci Sobotky Šrámka? Jak?

Katarzí festivalu se stane referendum o lyrickém škrtnutí Šrámkova jména z názvu festivalu. Tiché přehlcení je výzkumný týden, nenásilný pokus, intaktní prověrka. Veškeré podklady – Splav – jsou všude k dispozici.

[Luboš Svoboda]