Reflexe českého filmového plakátu. Streamer grafického designéra zpracovává téma, které ho zcela překračuje – snaží se reflektovat současný český filmový plakát. Polopaticky. Poeticky. Po svém. Poslední dva roky. Od roku 1978.

The streamer, whose role is to be a graphic designer, deals with a topic that completely transcends him – he tries to reflect on the contemporary Czech film poster. Simply. Poetically. In his own way. The last two years. Since 1978.

Pecha Kucha Night Prague Vol. 75 24/11/2021 – česká verze

International Pecha Kucha Day – english version

Fotografie Jan Malý